Onderzoek en advies door de boomspecialist

"

Om de juiste behandeling of verzorging te kiezen, is het van groot belang te weten in welke staat de boom verkeert. EKo Cultuurtechniek voert daarom onderzoek uit naar de gezondheid van de boom. Op basis daarvan brengen wij advies uit over behandeling en verzorging.

Gezondheid van de boom onderzoeken

Groeiomstandigheden, rijschade en maaischade zijn slechts enkele factoren die de conditie van een boom benadelen. Met name in de bebouwde kom zijn de gevolgen hiervan af te lezen aan de ontwikkeling en structuur van de bomen. Een regelmatige controle van de boom op conditie en vitaliteit is van groot belang. EKo Cultuurtechniek maakt onder andere uit de bast en bladgroei op hoe het met de boom is gesteld. Voor een gedetailleerd beeld klimmen we in de boom en verrichten we metingen met behulp van geavanceerde apparatuur.

Wij hanteren 3 verschillende
methodes:

 • VTA-methode (Visual Tree Assessment)
 • IBA-methode (Integrierte Baumanalyse)
 • SIA-methode (Statisch Integrierte Absch├Ątzung)

We letten op:

 • Conditie:
  bladbezetting, scheutlengte, schimmels, aantastingen, wondvergroeiing en scheutsterfte
 • Breukgevoeligheid:
  verzwakkingssymptomen, beschadigingen, verzwakte takaanhechtingen, afwijkende bastpatronen en ingezonken stamdelen
 • Stabiliteit:
  scheefstand, wortelaanzetten en verdikte stamvoet

VTA-methode

Visuele waarnemingen zijn de basis voor de VTA-methode. Door de boom te inspecteren op gebreken en verzwakkingssymptomen, trekken we conclusies over de conditie, breukgevoeligheid en stabiliteit van de boom.

IBA-methode

De IBA-methode is bijna gelijk aan de VTA-methode, maar met dit type onderzoek besteden we meer aandacht aan houtrot zoals wortelrot en stamrot. Aan de hand van een checklist controleert EKo Cultuurtechniek de boom van wortel tot kruin. Door specifieke aandoeningen en verzwakkingen uit te sluiten, brengen we de gezondheid van de boom in kaart.

SIA-methode

Ter aanvulling op de IBA-methode werd de SIA-methode ontwikkeld. In dit type onderzoek ligt de nadruk op de stabiliteit en breukgevoeligheid van de boom, die worden gecontroleerd aan de hand van beoordelingscriteria. Onder andere de restwanddikte van een holle stam speelt hierin een belangrijke rol.