Groeiplaatsverbetering door EKo Cultuurtechniek

"

Groen geldt voor veel inwoners van de stad als een welkome afwisseling in het straatbeeld. Voor een boom is het echter niet altijd gemakkelijk om in een stedelijke omgeving te groeien. Allerlei factoren belemmeren de ontwikkeling van een boom. EKo Cultuurtechniek bevordert de conditie van bomen door groeiplaatsverbetering uit te voeren.

Bomen in een stedelijke omgeving

Een stedelijke omgeving bestaat voor een groot gedeelte uit bestrating. Helaas is de bodem die men daarvoor gebruikt meestal niet geschikt om bomen op te planten. De bodem ventileert niet, laat onvoldoende water door en biedt te weinig voedsel voor de boom. Om de boom toch op gezonde wijze te laten ontwikkelen past EKo Cultuurtechniek groeiplaatsverbetering toe.

Machinale groeiplaatsverbetering

Om de groei van een boom te verbeteren maken wij gebruik van een machine voor groeiplaatsverbetering. Dit apparaat heeft een luchtcompressor van 14m3 die onder druk lucht in de bodem blaast. Zo ontstaat er meer ruimte voor de wortels van de boom. Ook breekt de machine zogenaamde storende lagen in de bodem. Deze lagen zijn zo verdicht dat de wortels van bomen er niet doorheen kunnen dringen. Omdat de boom niet goed verankert, bestaat de kans dat deze bij een storm omwaait. Tijdens de machinale groeiplaatsverbetering wordt er ook voeding toegediend aan de bodem. Zo bevordert EKo Cultuurtechniek de groei van bomen in stedelijke omgevingen.